Kalite Politikamız

 KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Girdilerin temininden ürünlerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar her aşamada 


 • Kalite, Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni odaklı çalışmayı, 
 

• Teknolojik yenilikleri izlemeyi,  
 

• Personelimizi eğiterek Kalite ve Gıda Güvenliği konusundaki bilincini sürekli geliştirmeyi, 
 

• Müşteri isteklerine ve Türk Gıda Kodeksine uygun güvenli ürünler üretmeyi, 
 

• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğu sağlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi.
 

• Gıda güvenliğini destekleyen ve ilerlemesi sağlayan hedefler belirlemeyi,
 

• Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
 

• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri belirleyip, güncelleyip yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 

• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 

• Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 

• Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği tedbirler alarak kaynağında önlemeyi
 

• Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 

• Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
 

• Tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir sistem sağlamayı,
                   

                                                                                                                            TAAHHÜT EDERİZ. 

Kalite Belgelerimiz