KALİTE POLİTİKASI

 KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


 

 

Girdilerin temininden ürünlerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar her aşamada 
 

Kalite, Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni odaklı çalışmayı, 
 

Teknolojik yenilikleri izlemeyi,  
 

Personelimizi eğiterek Kalite ve Gıda Güvenliği konusundaki bilincini sürekli geliştirmeyi, 
 

Müşteri isteklerine ve Türk Gıda Kodeksine uygun güvenli ürünler üretmeyi, 
 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğu sağlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi.
 

Gıda güvenliğini destekleyen ve ilerlemesi sağlayan hedefler belirlemeyi,
 

Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri belirleyip, güncelleyip yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 

Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 

Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği tedbirler alarak kaynağında önlemeyi
 

Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
 

Tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir sistem sağlamayı,
 

                                                                                                                                           TAAHHÜT EDERİZ.       
      

                                                                                                                                           

                                                                                                                               BÜYÜK AYGIN GIDA TUR. TARIM       

                                                                                                                                İNŞ. PET. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.        

 

                                                                                                                                              GENEL MÜDÜR

                                                                                                                                              MUSTAFA AYGIN